น้ำปลาทิพรส คุณภาพชั้นเยี่ยม
น้ำปลาทิพรส คุณภาพชั้นที่ 1
น้ำปลาทิพรส คุณภาพชั้นที่ 2
คุณภาพชั้นที่ 3 ในเครือทิพรส
น้ำส้มสายชูกลั่น 5% ทิพรส
ผงปรุงรส ครบรส ทิพรส
ซอสหอยนางรม ชนิดผง ทิพรส
น้ำปลาทิพรส คุณภาพชั้นที่ 1


น้ำปลาแท้ ตราทิพรส

ขนาด : 60 มล. (ขวดเพทรุ้ง)
บรรจุภัณฑ์ : 12 X 12 X 60 มล.
ปริมาตร : 28.4 X 31.4 X 22.7 ซม. (กxยxส)
น้ำหนักสุทธิ : 11.65 กิโลกรัม
Fendi Replica Handbags
น้ำหนักรวมบรรจภัณฑ์ : 12.58 กิโลกรัมน้ำปลาแท้ ตราทิพรส

ขนาด : 300 มล. (ขวดเพทรุ้ง)
บรรจุภัณฑ์ : 24 X 300 มล.
ปริมาตร : 23.1 X 33.9 X 19.2 ซม. (กxยxส)
น้ำหนักสุทธิ : 8.64 กิโลกรัม
Panerai Luminor Marina Replica
น้ำหนักรวมบรรจภัณฑ์ : 9.66 กิโลกรัมน้ำปลาแท้ ตราทิพรส

ขนาด : 500 มล. (ขวดเพทรุ้ง)
บรรจุภัณฑ์ : 12 X 500 มล.
ปริมาตร : 19.6 X 25.6 X 23.0 ซม. (กxยxส)
น้ำหนักสุทธิ : 7.20 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมบรรจภัณฑ์ : 7.94 กิโลกรัมน้ำปลาแท้ ตราทิพรส

ขนาด : 700 มล. (ขวดเพทรุ้ง)
บรรจุภัณฑ์ : 12 X 700 มล.
ปริมาตร : 21.2 X 28.2 X 27.2 ซม. (กxยxส)
น้ำหนักสุทธิ : 10.08 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมบรรจภัณฑ์ : 11.06 กิโลกรัมน้ำปลาแท้ ตราทิพรส

ขนาด : 700 มล. (ขวดแก้ว)
บรรจุภัณฑ์ : 12 X 700 มล.
ปริมาตร : 25.0 X 32.7 X 29.8 ซม. (กxยxส)
น้ำหนักสุทธิ : 10.08 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมบรรจภัณฑ์ : 17.25 กิโลกรัมน้ำปลาแท้ ตราทิพรส

ขนาด : 1500 มล. (ขวดเพทรุ้ง)
บรรจุภัณฑ์ : 6 X 1500 มล.
ปริมาตร : 18.8 X 28.5 X 29.4 ซม. (กxยxส)
น้ำหนักสุทธิ : 10.80 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมบรรจภัณฑ์ : 11.71 กิโลกรัมน้ำปลาแท้ ตราทิพรส

ขนาด : 4500 มล. (แกลลอน)
บรรจุภัณฑ์ : 2 X 4500 มล.
ปริมาตร : 19.5 X 28.2 X 23.4 ซม. (กxยxส)
น้ำหนักสุทธิ : 34.80 กิโลกรัม
น้ำหนักรวมบรรจภัณฑ์ : 35.82 กิโลกรัม


  หน้า 1

 

sexy video amador